Andrea Fiori Gallery - La Cassapanca
Andrea Fiori Gallery - La Cassapanca 
Via San Prospero 28 
41049 Sassuolo MO (Modena)  Italia 
Tel: +39 0536882661 +39 3468686724

 

 

查看这篇文章 : 205705
Majolica Albarello陶瓷Sassuolo Dallari的古色古香的药房花瓶 - 意大利期间700
时间:: Settecento
价格:: € 1.200
陶瓷药房陶器Sassuolo陶瓷由Dallari制造时期700产地意大利,艾米利亚罗马涅(Sassuolo)测量:直径18,高度20在极佳的保护条件下(见图)在物体的真实条件下评估照片,因为它们具有优先价值和没有争议。我们签发真品证书。我们随时为您提供任何信息,请随时与我们联系。 Andrea Fiori画廊“The Chest” - 古董家具 - 古代保险箱 - 古董发条 -