^ Back to Top

Globi antichi Geografia antica Globi antichi Geografia antica


Polonia Lituania Estonia Lettonia - Chatelain 1707-1720
pierwszapolowasiedmsetlecia
RE (Reggio Emilia) Italia
Russia - Chatelain 1707-1720
pierwsza polowa 700-lecia
RE (Reggio Emilia) Italia
Siena - P. Mortier 1704
pierwsza polowa 700-lecia
RE (Reggio Emilia) Italia
Sicilia - Bordone 1534
piecsetlecie
RE (Reggio Emilia) Italia
GLOBO TERRESTRE
osiemsetlecie
CN (Cuneo) Italia
Emilia - Parma Reggio Emilia Modena - Santini 1779
druga polowa siedemsetlecia
RE (Reggio Emilia) Italia
Modena e Reggio Emilia - Zatta 1783
druga polowa siedemsetlecia
RE (Reggio Emilia) Italia
Parma Reggio Emilia Modena - Sanson / Mortier 1720
pierwszapolowasiedmsetlecia
RE (Reggio Emilia) Italia
Sardegna - Santini 1779
druga polowa siedemsetlecia
RE (Reggio Emilia) Italia
Etna - Messina - T. Salmon 1740-56
pierwszapolowasiedmsetlecia
RE (Reggio Emilia) Italia
Siena - M. Merian 1688
szeisetlecie
RE (Reggio Emilia) Italia
Capri - Napoli - Zuccagni Orlandini 1845
pierwszapolowa osiemsetlecia
RE (Reggio Emilia) Italia
Ischia - Napoli - Zuccagni Orlandini 1845
pierwsz polowa 800-lecia
RE (Reggio Emilia) Italia
globo terrestre
pierwsza polowa 900-lecia
AT (Asti) Italia
Istanbul / Turchia - H. Schedel 1493
czterystolecie
RE (Reggio Emilia) Italia
Gerusalemme / Israele - H. Schedel 1493
czterystolecie
RE (Reggio Emilia) Italia
Italia - 1869 (molto rara)
druga polowa osiemsetlecia
RE (Reggio Emilia) Italia