^ Back to Top

Liberty e Deco Liberty e Deco


credenza a doppio corpo
dziewiecsetlecie
AT (Asti) Italia
euro 300,00
Vaso in terracotta
pierwsza polowa 900-lecia
CO (Como) Italia
650,00
Stufa elettrica
163823
dziewiecsetlecie
TO (Torino) Italia
90,00
VASO POLICROMO GIBUS & REDON
druga polowa osiemsetlecia
FI (Firenze) Italia
600,00
balcone epoca Liberty
lata 20
CO (Como) Italia
Mensole Liberty
162604
lata 20
CO (Como) Italia
grate in ferro
162603
lata 20
CO (Como) Italia
Ciondolo Dropsy
161525
pierwsza polowa 900-lecia
TO (Torino) Italia
Portafiammiferi
161524
pierwsza polowa 900-lecia
TO (Torino) Italia
180,00
Spille liberty
161523
pierwsza polowa 900-lecia
TO (Torino) Italia
200,00
Coppia di scatole in argento
pierwsza polowa 900-lecia
TO (Torino) Italia
Scatola in metallo
pierwsza polowa 900-lecia
TO (Torino) Italia
250,00
Coppetta Sabino
161505
lata 30
TO (Torino) Italia
150,00
Vaso Daum
161504
pierwsza polowa 900-lecia
TO (Torino) Italia
Vaso D'Argental
161503
pierwsza polowa 900-lecia
TO (Torino) Italia
Vaso Galle'
161502
pierwsza polowa 900-lecia
TO (Torino) Italia
Vaso Galle'
161501
pierwsza polowa 900-lecia
TO (Torino) Italia
Vaso Devez
161500
pierwsza polowa 900-lecia
TO (Torino) Italia
Vasetto Daum
161495
pierwsza polowa 900-lecia
TO (Torino) Italia
2.500,00
Vaso Daum
161494
pierwsza polowa 900-lecia
TO (Torino) Italia
3.800,00